• CONTRIBUTIE SEIZOEN 2019-2020

   

  Volgens besluit van de jaarlijkse algemene ledenvergadering van september 1996 zal de contributie middels
  automatische incasso worden geïnd. Derhalve verzoeken wij u RKHSV te machtigen in twee termijnen de
  verplichte contributie (statutair voor een heel jaar) te innen. Voor het seizoen 2019-2020 bedraagt de contributie:

  1) €197,- voor senioren en O19-junioren

  2) €167,- voor jeugd (O17 t/m O8 categorie)

  3) €126 voor Mini Pupillen (O7)

   

  4) €150,- voor de G sporters.

  Elk voetbalseizoen zal de contributie (op grond van dezelfde jaarlijkse algemene
  ledenvergadering 1996) conform het prijsindexcijfer van het betreffende jaar worden aangepast, dan wel
  bijgesteld worden conform de jaarlijkse algemene ledenvergadering in het voorafgaande seizoen.

 • TER INFO: ROND 25 OKTOBER 2019 ZAL DE EERSTE INNING / AFSCHRIJVIJNG VAN DE CONTRIBUTIE PLAATSVINDEN